mariage

Alliance or blanc demi-tour diamants - à partir de 500€

Alliance or blanc demi-tour diamants - à partir de 500€

Alliance or blanc demi-tour diamants - à partir de 750€

Alliance or blanc demi-tour diamants - à partir de 750€

Alliance or blanc et 2 rangs de diamants - 1380€

Alliance or blanc et 2 rangs de diamants - 1380€

Alliance or blanc et diamants - 1190€

Alliance or blanc et diamants - 1190€

Alliance or blanc, forme carrée, mat et brillant - à partir de 830€

Alliance or blanc, forme carrée, mat et brillant - à partir de 830€